Trần Văn Khê & Tân Nhạc Việt Nam

“Năm 1950, anh Lê Văn Tư – giám đốc hãng dĩa Oria tại Việt Nam có ý muốn giới thiệu một số bài ca tân nhạc do những nhạc sĩ nổi tiếng đương thời sáng tác. Thuở đó người ca sĩ chỉ được 1 hay 2, 3 cây đờn ghi-ta phụ họa chứ chưa bao giờ có được một dĩa hát do một dàn nhạc phụ họa.
Anh lại có ý muốn ghi âm các nghệ sĩ và in thành dĩa tại Pháp để có được kỹ thuật hoàn hảo hơn những dĩa hát xuất bản tại Việt Nam. Khi gặp tôi anh Lê Văn Tư đề nghị tôi thâu thanh các bài hát tân nhạc. Hãng ORIA đề nghị một số bài đồng thời gởi bản ký âm có nhạc và lời cho tôi chọn. Tôi thấy thích nên bằng lòng lo việc phối khí và tìm dàn nhạc phụ họa.

Người lo việc phối khí cho dĩa nhạc này là Ông Ghestem. Ông là chỉ huy dàn nhạc tại rạp Gaîté lyrique, nhưng ông có một số bạn thân đàn trong dàn nhạc Opéra, đàn hay, biết ý của ông nên khi thâu thanh cho dĩa Oria ông thường gọi các nhạc công ấy họp thành một dàn nhạc nhẹ, mỗi người biết đàn hay thổi hai ba nhạc cụ khác nhau, nhờ vậy mà chỉ có 7 hay 8 nhạc công, mà đủ màu sắc âm thanh: các loại kèn saxo ténor, saxo soprano; clarinette, hautbois, trompette sáo ngang, violon, lục huyền cầm Tây ban nha v.v..

Hãng dĩa lựa trước nhứt những bài hát của Lê Thương, Võ Đức Thu, Nguyễn Hữu Ba là những nhạc sĩ đang sống tại Sài Gòn, tôi cũng có đề nghị một số bài của Lưu Hữu Phước và Phạm Duy. Nhưng anh Phước lúc đó đang ở miền Bắc, nên những bài tôi đề nghị không được chấp thuận như Bạch Đằng giang, Chi Lăng, Người xưa đâu tá.

Chủ hãng dĩa Oria chỉ chấp nhận bài Hờn sông Gianh. Phạm Duy cũng ở trong chiến khu Việt Bắc. Nhưng mấy bài Nhớ người thương binh, Sông Lô, Chiến sĩ vô danh được ban Giám đốc dĩa hát đồng ý cho thâu thanh và việc phổ biến, phát hành do bên Việt Nam lo.

Tôi còn giữ dĩa riêng của tôi là dĩa không có bán trên thị trường, vì mỗi khi thâu thanh xong, trước khi ra dĩa bán, anh Lê Quang Tư cho tôi một dĩa in đặc biệt chỉ ghi tên bài hát và LQT (Lê Quang Tư) số… Các dĩa ấy tôi cất vào một hộp riêng toàn dĩa 78 vòng Oria. Nhưng con trai tôi là Trần Quang Hải đã ghi dĩa hát lại trên một băng cối và đã chuyển thành 2 CD để giữ lại lâu tiếng đàn giọng ca của thời 1950-1951 lúc tôi còn là một bần sĩ hát thuê với bí danh là Hải Minh (tên 2 con ghép lại)”.

(Trích: Hồi Ký Trần Văn Khê)

Published by

CHINHi.com

Đam mê sưu tập âm nhạc, điện ảnh...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.