Vĩnh biệt tác giả của Tung cánh chim tìm về tổ ấm…

Vậy là tác giả của ‘Tung cánh chim tìm về tổ ấm…’ đã đi trọn cuộc đời với dương gian, nơi ông gieo lại những dư âm thật đẹp với Mơ hoa, Ngày về, Quê hương, Lỡ cung đàn, Lỗi hẹn… Continue reading Vĩnh biệt tác giả của Tung cánh chim tìm về tổ ấm…