Ca khúc “Ly rượu mừng” phẩm-vật-tinh-thần trong truyền thống Tết Việt Nam

Thi sĩ Du Tử Lê viết về Ca khúc “Ly rượu mừng” phẩm-vật-tinh-thần trong truyền thống Tết Việt Nam

Đề cập tới sự nghiệp âm nhạc giá trị của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nếu chỉ nói tới khía cạnh thơ phổ nhạc (dù cho ông được ghi nhận như một thiên tài) mà không đề cập tới những lãnh vực khác, tôi cho là một thiếu sót không thể tha thứ. Vì từ ngày bắt đầu sáng tác, ở tuổi 17, tới ngày từ trần, ở tuổi 62, cuộc trường chinh âm nhạc của họ Phạm là, những ngọn cờ đã cắm được trên nhiều đỉnh cao nghệ thuật. Continue reading Ca khúc “Ly rượu mừng” phẩm-vật-tinh-thần trong truyền thống Tết Việt Nam

Tell Laura I Love Her & Trưng Vương – Khung Cửa Mùa Thu

Dù là lấy nhạc từ Tell Laura I love her, nhưng Trưng Vương khung cửa mùa thu có những nét rất riêng, và nếu có thể chọn lựa, tôi sẽ chọn để nghe bản lời Việt, bởi những ngôn từ thanh thoát đầy chất thơ của nó. Continue reading Tell Laura I Love Her & Trưng Vương – Khung Cửa Mùa Thu

Lưu Hữu Phước: Ngọn đuốc hun đúc tinh thần yêu nước

Chương trình VHNT tuần này Mặc Lâm xin giới thiệu một tài năng âm nhạc Việt Nam mà các sáng tác của ông có hiệu ứng mạnh mẽ trong suốt nhiều chục năm đó là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Continue reading Lưu Hữu Phước: Ngọn đuốc hun đúc tinh thần yêu nước