Nhạc sĩ Đỗ Nhuận – Người nâng tầm nhạc Việt

Nếu giữa những nhà thơ tiền chiến thời “Thơ Mới” xuất hiện một nhà thơ cách mạng là Tố Hữu thì giữa những nhạc sĩ tiền chiến thời kỳ đầu tân nhạc Việt Nam cũng xuất hiện một nhạc sĩ cách mạng là Đỗ Nhuận Continue reading Nhạc sĩ Đỗ Nhuận – Người nâng tầm nhạc Việt

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương – Từ đêm đông ấy

Nếu Đỗ Nhuận đi tu nghiệp nước ngoài để viết nhạc kịch thì Nguyễn Văn Thương đi tu nghiệp nước ngoài để viết giao hưởng. Ông là bậc thầy soạn nhạc giao hưởng Việt Nam Continue reading Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương – Từ đêm đông ấy